Υδραυλική δοκιμή φιαλών

Σύμφωνα με την νομοθεσία ΚΥΑ 618/43/05 και την τροποποιητική της 17230/671/2005 οι χαλύβδινες φιάλες με ραφή φορητών πυροσβεστήρων , υποβάλλονται …

Μελέτες πυρασφάλειας

Πλήθος επιχειρήσεων (υφιστάμενων  ή υπό σύσταση) χρειάζονται  έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας , ανανέωση πιστοποιητικού πυρασφάλειας , έκδοση άδειας  λειτουργίας,  έτσι ώστε …

Τύποι πυροσβεστήρων

Εξαιτίας της μεγάλης ποικιλίας της χημικής σύστασης των καύσιμων υλών δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα ένας πυροσβεστήρας που να είναι κατάλληλος …