espa programm espa program espa program en

Συχνές Ερωτήσεις

Καταρχήν να αναλογιστείτε την χρήση του χώρου τον οποίο θέλετε να προφυλάξετε. Αν για παράδειγμα η κουζίνα είναι ο χώρος οποίος θέλετε να προστατέψετε θα προτιμήσετε πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης ή ακόμα καλύτερα ένα πυροσβεστήρα κατηγορίας F που είναι ο πλέον κατάλληλος για φωτιές από μαγειρικά λάδια και έλαια. Αν θέλετε να προστατέψετε ηλεκτρικές συσκευές  κατάλληλος πυροσβεστήρας είναι αυτός που έχει ως υλικό το διοξείδιο του άνθρακα.

Υπάρχει νομοθεσία ανάλογα με τους ορόφους κάθε  πολυκατοικίας .Συνήθως  σε κάθε όροφο πρέπει να υπάρχει ένας πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης των 6 kg. ABC.Εφόσον υπάρχει λεβητοστάσιο καλό θα ήταν να υπάρχει ένας αυτόματος πυροσβεστήρας οροφής 6 kg ή 12 kg αντίστοιχα.

Ο πυροσβεστήρας ξηράς σκόνη, αφρού, νερού έχει λειτουργική ζωή 20 έτη. Μετά την παρέλευση της  εικοσαετίας αποσύρεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο πυροσβεστήρας δεν είναι σκουπίδι που μπορεί να το αφήσουμε σε κάποιον κάδο. Είναι δοχείο υπό πίεση και ακολουθεί διαφορετική διαδικασία για την ανακύκλωσή του.

Σύμφωνα με την νομοθεσία οι πυροσβεστήρες κάθε είδους (σκόνης, αφρού, διοξειδίου, βάσης νερού) συντηρούνται κάθε χρόνο.

Συνήθως οι φωτιές που προκαλούνται στο σπίτι μας προέρχονται από τις κατηγορίες A,B,C. Κατάλληλος πυροσβεστήρας για αυτές τις κατηγορίες είναι ο πυροσβεστήρας 6 kg ξηράς σκόνης. Κατάλληλος επίσης για φωτιά που προκαλείται από ηλεκτρική συσκευή είναι ο πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα. Στις ηλεκτρικές κουζίνες μας όπου υπάρχουν μαγειρικά έλαια λύση αποτελεί η ευρεία γκάμα πυροσβεστήρων τύπου F.

Σε λεβητοστάσιο με πετρέλαιο θα χρειαστεί ένας πυροσβεστήρας οροφής είτε των 6 είτε των 12 kg, καλό είναι να υπάρχει ένας φορητός πυροσβεστήρας των 6 kg, ABC και ιδανικά θα ήταν και ένας πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα CO2.Σε λεβητοστάσιο με αέριο θα χρειαστούν δύο πυροσβεστήρες φορητοί ξηράς σκόνης των 6 kg ABC.

Σήμερα υπάρχουν πολλά και διαφορετικά υλικά με τα οποία μπορούμε να επιτύχουμε την κατάσβεση σε κρίσιμους και επικίνδυνους χώρους.  Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση μπορεί να δοθεί κατόπιν επικοινωνίας με το εξιδεικευμένο προσωπικό μας καθώς υπάρχουν πολλές παράμετροι που θα συμβάλουν αρχικά στην σωστή καταγραφή των αναγκών της κάθε επιχείρησης ,  στον άρτιο σχεδιασμό της και τελικά στην επιτυχή εκτέλεση αυτής έτσι ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα  .

Οι πυροσβεστήρες μπορεί να είναι ξηράς σκόνης, βάσης νερού, διοξειδίου του άνθρακα. Υπάρχουν πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης 1-2-3-6-9-12 kg, πυροσβεστήρες βάσης νερού  2-3-6- 9 lt, πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα  2-5 kg.

Ορίζουμε την χημική αντίδραση μιας  ουσίας με το οξυγόνο ή με άλλο αέριο που διατηρεί την καύση , η οποία  ένωση , ανάλογα με τις ιδιότητες της ουσίας προκαλεί έκλυση ποσοτήτων θερμότητας ή και φωτός.

Ορίζουμε την ανεξέλεγκτη καύση με το οξυγόνο, η οποία συνοδεύεται από έκλυση μεγάλων ποσοτήτων θερμότητας σε και φωτός, ενώ τις περισσότερες φορές έχει ως συνέπεια την ζημιογόνα καταστροφή του καιγόμενου υλικού.

Για να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί μια πυρκαγιά πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν ταυτόχρονα τρεις παράγοντες. Α) καύσιμη ύλη, β) αέρας(οξυγόνο), γ) θερμότητα

Η καύσιμη ύλη χωρίζεται σε τρεις βασικές κατηγορίες α) στερεά, β)υγρά και γ) αέρια καύσιμα.

Η κατάσβεση μιας πυρκαγιάς θα επέλθει εφόσον α) αφαιρέσω την καύσιμη ύλη, β) μειώσω την ποσότητα θερμότητας, γ) απομονώσω τον αέρα (οξυγόνο), δ) συνδυασμός όλων των παραπάνω περιπτώσεων ανάλογα την πυρκαγιά, της κατάστασης που επικρατεί και των μέσων που έχω στη διάθεσή μου.

Είναι το τμήμα κτιρίου ή και ολόκληρο το κτίριο, που περικλείεται ερμητικά από δομικά στοιχεία με προκαθορισμένο, κατά περίπτωση, δείκτη πυραντίστασης. Με την πυραντίσταση παρέχεται η δυνατότητα να αυξάνεται η ικανότητα μιας κατασκευής ή ενός δομικού στοιχείου να αντιστέκεται για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, στα θερμικά αποτελέσματα μιας φωτιάς, χωρίς απώλεια της ευστάθειας, της ακεραιότητας και της αντίστασης στη δίοδο της θερμότητας.

Είναι το τμήμα της όδευσης όπως: το κλιμακοστάσιο, ο διάδρομος, ο προθάλαμος και άλλοι χώροι, που περικλείονται από πυράντοχα δομικά στοιχεία με προκαθορισμένο δείκτη πυραντίστασης. Η όδευση διαφυγής πρέπει να οδηγεί στην τελική έξοδο σε κοινόχρηστο χώρο οικισμού ή σε ασφαλή από καπνό και φωτιά ακάλυπτο χώρο οικοπέδου.

Δεν τοποθετούμε ηλεκτροφόρα καλώδια κάτω από χαλιά, μοκέτες κ.λπ. Μπορεί να φθαρούν χωρίς να το αντιληφθείτε ή να δημιουργηθεί βραχυκύκλωμα με κίνδυνο πυρκαγιάς. Δεν αφήνουμε τα παιδιά να παίζουν με σπίρτα ή αναπτήρες, καθώς και με παιχνίδια που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς επίβλεψη. Δεν τοποθετούμε εύφλεκτα υλικά δίπλα στο τζάκι ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή θέρμανσης. Καθαρίζουμε την καμινάδα στο τζάκι για την αποφυγή πυρκαγιάς.