espa programm espa program espa program en

Υδραυλική δοκιμή φιαλών

Σύμφωνα με την νομοθεσία ΚΥΑ 618/43/05 και την τροποποιητική της 17230/671/2005 οι χαλύβδινες φιάλες με ραφή φορητών πυροσβεστήρων , υποβάλλονται σε περιοδικό έλεγχο κάθε 10 έτη. Στο 20ο έτος από την κατασκευή τους αποσύρονται.  Η διαδικασία της συντήρησης-αναγόμωσης- υδραυλικής δοκιμής των πυροσβεστήρων λαμβάνει χώρα στα πλέον σύγχρονα και ιδιόκτητα εργαστήρια της εταιρίας με τον πλέον άρτιο τεχνολογικά εξοπλισμό που διασφαλίζει την αρτιότητα εκτέλεσης των διαδικασιών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία ΚΥΑ 618/43/05 και τροποποιητική της 17230/671/2005. Η υδραυλική δοκιμή πραγματοποιείται με την χρήση νερού. Ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα και διαδικασίες. Πραγματοποιείται δοκιμή αντοχής σύμφωνα με  την πίεση δοκιμής που αναγράφεται στην φιάλη. Η πίεση στο εσωτερικό της φιάλης αυξάνεται σταδιακά. Η πίεση  δοκιμής  διατηρείται  για τουλάχιστον  30 sec  με την φιάλη αποσυνδεμένη από την αντλία .Στο διάστημα αυτό δεν θα πρέπει να υπάρξει πτώση πίεσης. Δεν πρέπει επίσης να υπάρξει και παραμόρφωση σε οποιαδήποτε σημείο της επιφάνειας της φιάλης. Κατά τη διαδικασία της υδραυλικής δοκιμής ο πυροσβεστήρας μπορεί να κριθεί ακατάλληλος για χρήση διότι μπορεί να υπάρξουν διαρροές ή παραμορφώσεις.

Η διαδικασία της συντήρησης-αναγόμωσης- υδραυλικής δοκιμής των πυροσβεστήρων λαμβάνει χώρα στα πλέον σύγχρονα και ιδιόκτητα εργαστήρια της εταιρίας με τον πλέον άρτιο τεχνολογικά εξοπλισμό που διασφαλίζει την αρτιότητα εκτέλεσης των διαδικασιών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία ΚΥΑ 618/43/05 και τροποποιητική της 17230/671/2005 .Η εταιρία μας αναλαμβάνει  τον επανέλεγχο των πυροσβεστήρων σας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκα και τα ελληνικά πρότυπα, και σας βοηθάει να εξοικονομήσετε χρήματα επαναχρησιμοποιώντας τους πυροσβεστήρες που έχουν συμπληρώσει πάνω από 10 χρόνια ζωής.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
“ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΠΟΣΥΡΕΤΕ”