espa programm espa program espa program en

Τύποι πυροσβεστήρων

Εξαιτίας της μεγάλης ποικιλίας της χημικής σύστασης των καύσιμων υλών δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμα ένας πυροσβεστήρας που να είναι κατάλληλος και εξίσου αποτελεσματικός για όλους τους τύπους πυρκαγιών .Οι τύποι των πυρκαγιών έχουν διεθνώς κατηγοριοποιηθεί σε κατηγορίες και  αντίστοιχα έχουν κατηγοριοποιηθεί και οι πυροσβεστήρες. Υπάρχουν 6 κατηγορίες πυροσβεστήρων ανάλογα με το κατασβεστικό υλικό που περιέχουν και για κάθε κατηγορία χρησιμοποιείται σε έναν ή περισσότερους τύπους πυρκαγιών και αναλύονται παρακάτω.ι κατηγορίες είναι A, B,C,D,E,F.

Στην κατηγορία Α έχουμε πυρκαγιές που προέρχονται από στερεά υλικά όπως  το ξύλο, το χαρτί, το ύφασμα, το πλαστικό και τα συνήθη απορρίμματα και ο κατάλληλος πυροσβεστήρας για κατάσβεση είναι ο πυροσβεστήρας που έχει ως κατασβεστικό υλικό το νερό, την ξηρά σκόνη, τον αφρό.

Στην κατηγορία Β έχουμε πυρκαγιές που προέρχονται από υγρά καύσιμα ή υγροποιημένα στερεά  όπως βενζίνη, οινόπνευμα, πετρέλαιο, βερνίκι, λίπη, παραφίνες . Ο κατάλληλος  πυροσβεστήρας για κατάσβεση είναι ο πυροσβεστήρας που έχει ως κατασβεστικό υλικό το διοξείδιο του άνθρακα, την ξηρά σκόνη,  τον αφρό.

Στην κατηγορία C έχουμε πυρκαγιές που προέρχονται από αέρια καύσιμα όπως φυσικό αέριο, μεθάνιο, προπάνιο και ο κατάλληλος πυροσβεστήρας για κατάσβεση είναι ο πυροσβεστήρας που έχει ως κατασβεστικό υλικό  την ξηρά σκόνη.

Στην κατηγορία D έχουμε πυρκαγιές που προέρχονται από χημικά μέταλλα όπως  μαγνήσιο, κάλιο, νάτριο κλπ. και ο κατάλληλος πυροσβεστήρας για κατάσβεση είναι ο πυροσβεστήρας που έχει ως κατασβεστικό υλικό  την ξηρά σκόνη ειδικού τύπου.

Στην κατηγορία Ε έχουμε πυρκαγιές που προέρχονται από μαγειρικά έλαια όπως ηλιέλαια, σπορέλαια κλπ και ο κατάλληλος πυροσβεστήρας για κατάσβεση είναι ο πυροσβεστήρας που έχει ως κατασβεστικό υλικό  την ξηρά σκόνη,  το διοξείδιο του άνθρακα.

Στην κατηγορία F έχουμε ως καύσιμη ύλη εστίες μαγειρέματος με λίπη και έλαια και ο κατάλληλος πυροσβεστήρας για κατάσβεση είναι ο πυροσβεστήρας τύπου wet chemichal  που έχει ως κατασβεστικό υλικό  ΑBF.