espa programm espa program espa program en

Συντήρηση -αναγόμωση πυροσβεστήρων

Η  συντήρηση των πυροσβεστήρων ανεξαρτήτως κιλών και υλικού γόμωσης -ξηράς σκόνης, αφρού, διοξειδίου του άνθρακα, τύπου wet chemical , είναι απαραίτητο να γίνεται σύμφωνα με τη ΚΥΑ 618/43/05 και τροποποιητική της 17230/671/2005, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθ. 15325/871/26-06-08, τοποθέτηση δακτυλιδίου ελέγχου στους πυροσβεστήρες , κάθε χρόνο.

Ο δακτύλιος  είναι κατασκευασμένος από υλικό συμπαγές, (και σε καμία περίπτωση ελαστικός) ενιαίου κυκλικού σχήματος(δίσκος) ο οποίος θα φέρει στο κέντρο του οπή με σταθερή διάμετρο και η περιφέρεια του θα εφάπτεται στο κέλυφος του πυροσβεστήρα έτσι ώστε να μην επιτρέπει τον δακτύλιο να μετακινηθεί και να αφαιρεθεί από το κέλυφος του πυροσβεστήρα παρά μόνο στην περίπτωση που το σύνολο των εξαρτημάτων του πώματος μηχανισμού εκτόξευσης (μανόμετρο και κλείστρο κλπ) αφαιρεθούν τελείως όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 17230/671/2005/01-09-2005 (ΦΕΚ Β΄ 1218). Οι πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης θα πρέπει να φέρουν στο λαιμό του πυροσβεστήρα δακτύλιο ελέγχου, κατά την ετήσια συντήρηση ή όταν αναγομώνονται.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει  τον έλεγχο, συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων  σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και τα ελληνικά πρότυπα. Σύμφωνα λοιπόν με τα νέα  ευρωπαϊκά πρότυπα για τον έλεγχο, συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων και σύμφωνα με την νομοθεσία ο πυροσβεστήρας για να είναι κατάλληλος προς χρήση πρέπει : Να φέρει επάνω του ανάγλυφα το όνομα του κατασκευαστή.

  • Να έχει αριθμό σειράς η παρτίδας ανάγλυφο.
  • Να έχει ανάγλυφα την πίεση δοκιμής του πυροσβεστήρα.
  • Να έχει ανάγλυφα το CE.
  • Να έχει ανάγλυφα το έτος κατασκευής του.

Οι πυροσβεστήρες ελέγχονται, συντηρούνται και αναγομώνονται μόνο από αναγνωρισμένες εταιρίες και πιστοποιημένα αρμόδια άτομα που πιστοποιούνται από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
“ΑΝΑΓΟΜΩΣΤΕ ΤΟΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΣΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ”