espa programm espa program espa program en

Μελέτες πυρασφάλειας

Πλήθος επιχειρήσεων (υφιστάμενων  ή υπό σύσταση) χρειάζονται  έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας , ανανέωση πιστοποιητικού πυρασφάλειας , έκδοση άδειας  λειτουργίας,  έτσι ώστε να αδειοδοτηθεί  ή να ανανεωθεί  η άδεια λειτουργίας τους. Ως  παθητικά μέτρα πυροπροστασίας εννοούμε το σύνολο των μέτρων εκείνων που έχουν παρθεί  με την κατασκευή του κτιρίου και εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή διαφυγή του κοινού από το κτίριο σε περίπτωση συμβάντος και την αποφυγή μετάδοσης της πυρκαγιάς σε άλλους χώρους ή άλλα κτίρια (έξοδοι κινδύνου, όδευσης διαφυγής, πυροδιαμέρισμα, δείκτης πυραντίστασης κ.α.) Ως μέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας εννοούμε τα μέσα πυροπροστασίας που πρέπει να εγκαθίστανται σε ένα κτίριο και τα οποία αποσκοπούν στην έγκαιρη εξακρίβωση μιας πυρκαγιάς ή στην άμεση αντιμετώπισή της πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη( πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές, αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, μόνιμο πυροσβεστικό  δίκτυο κ.α.) Τα ενεργητικά μέτρα πυροπροστασίας διακρίνονται σε φορητά και μόνιμα. Στόχος της  εκπόνησης  της παθητικής καθώς και της ενεργητικής πυροπροστασίας είναι να προβλέψει, να ελέγξει την εξάπλωση της πυρκαγιάς εντός και εκτός του κτιρίου έτσι ώστε να προβεί στην έγκαιρη  εκκένωση και τελικά , στην αντιμετώπιση και καταστολή της πυρκαγιάς σε περίπτωση που αυτή εκδηλωθεί.

Η εταιρία  «ΑΛΦΑ» ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΙΚΕ  αναλαμβάνει υπεύθυνα και μακρόθεν οικονομικότερα  την έκδοση πάσης φύσεως αδειών καταστημάτων, εταιριών ξενοδοχείων, βιομηχανικών κτιρίων καθώς και επιχειρήσεων υγειονομικού χαρακτήρα.  Καταφέρνει και  προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη δυνατή τιμή. Σε συνεργασία με  αξιόλογους και έμπειρους συνεργάτες μηχανολόγους-μηχανικούς και άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό αναλαμβάνει  τόσο την σύνταξη μελετών πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας με βάση τα ισχύοντα πρότυπα και προδιαγραφές , την έκδοση των αδειών,  όσο και την τοποθέτηση  και την παροχή υποστήριξης  των συστημάτων πυρασφάλειας που χρειάζεται ο εκάστοτε πελάτης.