Προσωπίδα ημίσεως προσώπου (λάστιχου) με θέση για δύο φίλτρα.