espa programm espa program espa program en
BSR 21042114

Πίνακας πυρανίχνευσης 4 βρόχων / 96 ζωνών διευθυνσιοδοτούμενος

Περιγραφή

Πίνακας πυρανίχνευσης διευθυνσιοδοτούμενος 4 βρόχων / 96 ζωνών

Διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας πυρανίχνευσης 4 βρόχων είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τους κανονισμούς EN 54-2 και EN 54-4.
Για τη συμμόρφωση με την έγκριση LPCB, ο μέγιστος αριθμός των βρόχων που συνδέονται δεν πρέπει να υπερβαίνει το 4. Σε κάθε βρόχο του μπορούν να συνδεθούν μέχρι 150 συνολικά σημεία, τα οποία μπορεί να είναι όλα συσκευές εισόδου (ανιχνευτές, κομβία ), συσκευές εξόδου και απομονωτές γραμμής. Όμως σύμφωνα με την κανονισμό EN 54-2 o συνολικός αριθμός των συσκευών στον πίνακα στους βρόχων δε μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των 512.
Για τη συμμόρφωση με την έγκριση LPCB, ο μέγιστος αριθμός των ανιχνευτών και τα σημεία κλήσης που συνδέονται σε ένα πίνακα, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 512.

 

Διατίθεται επίσης και με 2 βρόχους / 96 ζώνες