espa programm espa program espa program en
bS 627

Πίνακας κατάσβεσης 1 εντολής με 4 ζώνες συμβατικός

Περιγραφή

Πίνακας κατάσβεσης μίας εντολής με 4 ζώνες, σε μεταλλικό κουτί διαθέτει
• Μία έξοδο κατάσβεσης που ελέγχεται για διακοπή ή βραχυκύκλωμα. Η έξοδος μπορεί να λειτουργήσει με πυροκροτητές ή ηλεκτροβάνες.
• Δύο διασταυρωμένες ζώνες για ανιχνευτές καπνού & θερμοδιαφορικούς.
• Μία ζώνη για κομβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης.
• Μία ζώνη για κομβίο χειροκίνητης ενεργοποίησης για ακύρωση κατάσβεσης.
• Τρεις τρόπους λειτουργίας.
• Δύο ξεχωριστές εξόδους για σειρήνα.
• Μία επαφή ρελέ για κατάσταση σφάλματος.
• Δύο επαφές ρελε πλήρως προγραμματιζόμενες.
• Κλέμες σύνδεσης με συμβατικούς πίνακες πυρανίχνευσης.

• Συσκευές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας άνθρωπος για να δώσει σήμα συναγερμού φωτιάς. Είναι απαραίτητες σε κάθε σύστημα πυρανίχνευσης. Σε κάθε σύστημα πυρανίχνευσης τοποθετείται απαραίτητα ένα μπουτόν δίπλα στον πίνακα ελέγχου και τα υπόλοιπα δίπλα στις σκάλες και στις εξόδους σε ευδιάκριτα σημεία ώστε ένα τουλάχιστον να βρει μπροστά του κάθε άνθρωπος που έχει διαπιστώσει ύπαρξη φωτιάς σε ένα χώρο και τον εγκαταλείπει.

• Μπουτόν για ενεργοποίηση συστήματος κατάσβεσης. Είναι κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Διαθέτει κλειδί απομόνωσης.
Αν το κλειδί τοποθετηθεί στη θέση OFF από το χρήστη, το μπουτόν ακόμα και αν πατηθεί δεν στέλνει εντολή στο σύστημα κατάσβεσης.