Μπάρα πανικού για μονόφυλλη πόρτα (τύπου Slash)

Περιγραφή

Μπάρα πανικού για μονόφυλλη πόρτα αλλά και για το κύριο φύλλο της δίφυλλης πόρτας

(Τύπου Slash).

Δεν περιλαμβάνεται η απαιτούμενη Κλειδαριά.