Λάστιχο τροχήλατου πυροσβεστήρα τύπου δικλείδας 3/4″

Περιγραφή

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Λάστιχο ξηράς σκόνης, G¾”, 5m με διακόπτη ροής. Δικλείδα για τροχήλατους πυροσβεστήρες
PT 26 bar