espa programm espa program espa program en

Κλείστρο μόνιμου συστήματος CO2/ IG

Περιγραφή

Κλείστρο συστήματος κατάσβεσης CO2 / IG, ενεργοποιούμενο χειροκίνητα, πνευματικά ή με πυροκροτητή. Σπείρωμα εξόδου κλείστρου W21,8Χ1/14”. Σπείρωμα τοποθέτηση πυροκροτητή G3/8″.

Με σπείρωμα εισόδου 25Ε κατά DIN EN ISO 11363-1. PS 300bar PT 140bar

(δεν συνοδεύεται από τον πυροκροτητή)