espa programm espa program espa program en

Κλείστρο ξηράς σκόνης / αφρού

Περιγραφή

Κλείστρο ξηράς σκόνης / αφρού με είσοδο 30×1,5mm, έξοδο 1/4 ” με βαλβίδα ασφαλείας μανομέτρου και με πλαστικό μαστό προσαρμογής του σιφονιού.
Σπείρωμα μανομέτρου Μ10x1mm
PS 18bar (60C) TP 27bar

Κατάλληλο για πυροσβεστήρες 6kg/12kg & 6lt/9lt