espa programm espa program espa program en

Περιγραφή

Φωσφορίζουσα σήμανση πυροσβεστήρα 21×21, ΕΧ201 Class C (ISO) Class B (AENOR)

Τα φωσφορίζοντα προϊόντα απορροφούν και αποθηκεύουν ενέργεια από το κανονικό φως του περιβάλλοντος και στην  συνέχεια απελευθερώνουν αυτήν την ενέργεια με τη μορφή φωτός όταν το δωμάτιο σκοτεινιάζει.