Ανιχνευτής καπνού δέσμης τηλερυθμιζόμενος

Περιγραφή

Διατίθεται ανιχνευτής καπνού δέσμης με controller, με εμβέλεια από 50m έως 100m, με κεφαλή ανίχνευσης και 1 ή 4 καθρέφτες, ανάλογα με τον τύπο του ανιχνευτή