espa programm

Συχνές Ερωτήσεις

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τι πρέπει να λάβω υπόψιν μου πριν την αγορά πυροσβεστήρα?

Καταρχήν να αναλογιστείτε την χρήση του χώρου τον οποίο θέλετε να προφυλάξετε. Αν για παράδειγμα η κουζίνα είναι ο χώρος οποίος θέλετε να προστατέψετε θα προτιμήσετε πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης ή ακόμα καλύτερα ένα πυροσβεστήρα κατηγορίας F που είναι ο πλέον κατάλληλος για φωτιές από μαγειρικά λάδια και έλαια. Αν θέλετε να προστατέψετε ηλεκτρικές συσκευές  κατάλληλος πυροσβεστήρας είναι αυτός που έχει ως υλικό το διοξείδιο του άνθρακα.

Είμαι διαχειριστής σε πολυκατοικία. Τι πυροσβεστήρες πρέπει να  υπάρχουν ?

Υπάρχει νομοθεσία ανάλογα με τους ορόφους κάθε  πολυκατοικίας .Συνήθως  σε κάθε όροφο πρέπει να υπάρχει ένας πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης των 6 kg. ABC.

Εφόσον υπάρχει λεβητοστάσιο καλό θα ήταν να υπάρχει ένας αυτόματος πυροσβεστήρας οροφής 6 kg ή 12 kg αντίστοιχα.

Πόσα χρόνια λειτουργικής ζωής έχει ένας πυροσβεστήρας?

Ο πυροσβεστήρας ξηράς σκόνη, αφρού, νερού έχει λειτουργική ζωή 20 έτη. Μετά την παρέλευση της  εικοσαετίας αποσύρεται.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο πυροσβεστήρας δεν είναι σκουπίδι που μπορεί να το αφήσουμε σε κάποιον κάδο. Είναι δοχείο υπό πίεση και ακολουθεί διαφορετική διαδικασία για την ανακύκλωσή του.

Κάθε πότε γίνεται η συντήρηση των πυροσβεστήρων?

Σύμφωνα με την νομοθεσία οι πυροσβεστήρες κάθε είδους (σκόνης, αφρού, διοξειδίου, βάσης νερού ) συντηρούνται κάθε χρόνο.

Ποιος πυροσβεστήρας είναι κατάλληλος για ώρα ανάγκης για το σπίτι?

Συνήθως οι φωτιές που προκαλούνται στο σπίτι μας προέρχονται από τις κατηγορίες A,B,C. Κατάλληλος πυροσβεστήρας για αυτές τις κατηγορίες είναι ο πυροσβεστήρας 6 kg ξηράς σκόνης. Κατάλληλος επίσης για φωτιά που προκαλείται από ηλεκτρική συσκευή είναι ο πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα. Στις ηλεκτρικές κουζίνες μας λύση οικονομική και ασφαλή αποτελεί ο έξυπνος πυροσβεστήρας λουλούδι για τα μαγειρικά λάδια και έλαια.

Σε λεβητοστάσιο με αέριο ή πετρέλαιο τί πυροσβεστήρα πρέπει να τοποθετήσω?

Σε λεβητοστάσιο με πετρέλαιο θα χρειαστεί ένας πυροσβεστήρας οροφής είτε των 6 είτε των 12 kg, καλό είναι να υπάρχει ένας φορητός πυροσβεστήρας των 6 kg, ABC και ιδανικά θα ήταν και ένας πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα CO2

Σε λεβητοστάσιο με αέριο θα χρειαστούν δύο πυροσβεστήρες φορητοί ξηράς σκόνης των 6 kg ABC.

Τι μπορώ να κάνω για να διαφυλάξω το server room καθώς και τους ηλεκτρολογικούς πίνακες της επιχείρησής μου?

Σήμερα υπάρχουν πολλά και διαφορετικά υλικά με τα οποία μπορούμε να επιτύχουμε την κατάσβεση σε κρίσιμους και επικίνδυνους χώρους.  Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση μπορεί να δοθεί κατόπιν επικοινωνίας με το εξιδεικευμένο προσωπικό μας καθώς υπάρχουν πολλές παράμετροι που θα συμβάλουν αρχικά στην σωστή καταγραφή των αναγκών της κάθε επιχείρησης ,  στον άρτιο σχεδιασμό της και τελικά στην επιτυχή εκτέλεση αυτής έτσι ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα  .

 

Ποια  είναι τα κιλά και οι τύποι των πιο συνηθισμένων  πυροσβεστήρων?

Οι πυροσβεστήρες μπορεί να είναι ξηράς σκόνης, βάσης νερού, διοξειδίου του άνθρακα. Υπάρχουν πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης 1-2-3-6-9-12 kg, πυροσβεστήρες βάσης νερού  2-3-6- 9 lt, πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα  2-5 kg.

Τι ορίζουμε καύση?

Ορίζουμε την χημική αντίδραση μιας  ουσίας με το οξυγόνο ή με άλλο αέριο που διατηρεί την καύση , η οποία  ένωση , ανάλογα με τις ιδιότητες της ουσίας προκαλεί έκλυση ποσοτήτων θερμότητας ή και φωτός.

Τι ορίζουμε πυρκαγιά?

Ορίζουμε την ανεξέλεγκτη καύση με το οξυγόνο, η οποία συνοδεύεται από έκλυση μεγάλων ποσοτήτων θερμότητας σε και φωτός, ενώ τις περισσότερες φορές έχει ως συνέπεια την ζημιογόνα καταστροφή του καιγόμενου υλικού.

 

 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την έναρξη και την εξάπλωση των  πυρκαγιών?

Για να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί μια πυρκαγιά πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν ταυτόχρονα τρεις παράγοντες. Α) καύσιμη ύλη, β) αέρας(οξυγόνο), γ) θερμότητα

Πώς χωρίζεται η καύσιμη ύλη?

Η καύσιμη ύλη χωρίζεται σε τρεις βασικές κατηγορίες α) στερεά, β)υγρά και γ) αέρια καύσιμα.

Πώς επιτυγχάνεται η κατάσβεση μιας φωτιάς?

Η κατάσβεση μιας πυρκαγιάς θα επέλθει εφόσον α) αφαιρέσω την καύσιμη ύλη, β) μειώσω την ποσότητα θερμότητας, γ) απομονώσω τον αέρα (οξυγόνο), δ) συνδυασμός όλων των παραπάνω περιπτώσεων ανάλογα την πυρκαγιά, της κατάστασης που επικρατεί και των μέσων που έχω στη διάθεσή μου.

 

 

  • Τι είναι το πυροδιαμέρισμα;

Είναι το τμήμα κτιρίου ή και ολόκληρο το κτίριο, που περικλείεται ερμητικά από δομικά στοιχεία με προκαθορισμένο, κατά περίπτωση, δείκτη πυραντίστασης. Με την πυραντίσταση παρέχεται η δυνατότητα να αυξάνεται η ικανότητα μιας κατασκευής ή ενός δομικού στοιχείου ν’ αντιστέκεται για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, στα θερμικά αποτελέσματα μιας φωτιάς, χωρίς απώλεια της ευστάθειας, της ακεραιότητας και της αντίστασης στη δίοδο της θερμότητας.

 

  • Τι είναι όδευση διαφυγής;

Είναι το τμήμα της όδευσης όπως: το κλιμακοστάσιο, ο διάδρομος, ο προθάλαμος και άλλοι χώροι, που περικλείονται από πυράντοχα δομικά στοιχεία με προκαθορισμένο δείκτη πυραντίστασης.

Η όδευση διαφυγής πρέπει να οδηγεί στην τελική έξοδο σε κοινόχρηστο χώρο οικισμού ή σε ασφαλή από καπνό και φωτιά ακάλυπτο χώρο οικοπέδου.

 

 

  • Τι πρέπει να προσέξουμε  στο σπίτι μας για αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς?
  • Δεν τοποθετούμε ηλεκτροφόρα καλώδια κάτω από χαλιά, μοκέτες κ.λπ. Μπορεί να φθαρούν χωρίς να το αντιληφθείτε ή να δημιουργηθεί βραχυκύκλωμα με κίνδυνο πυρκαγιάς.
  • Δεν αφήνουμε τα παιδιά να παίζουν με σπίρτα ή αναπτήρες, καθώς και με παιχνίδια που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς επίβλεψη.
  • Δεν τοποθετούμε εύφλεκτα υλικά δίπλα στο τζάκι ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή θέρμανσης.
  • Καθαρίζουμε την καμινάδα στο τζάκι για την αποφυγή πυρκαγιάς.