espa programm espa program espa program en

Σχετικά με εμάς

Η εταιρία πυροσβεστικών ειδών “ΑΛΦΑ” ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ I.K.E. εδρεύει σε ιδιόκτητο χώρο στο 3ο χλμ Λαγκαδά – Πέντε Βρυσών από το 2005.  Έχει εδραιωθεί στον χώρο των αναγομώσεων πάσης φύσεως πυροσβεστήρων, διαθέτοντας  όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που διασφαλίζουν την έγκυρη και ορθή λειτουργία της επιχείρησης. Αποτελεί πρότυπη βιοτεχνία συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων στις πλέον  εκσυγχρονισμένες  εγκαταστάσεις της δίνοντας βαρύτητα στις υπηρεσίες που παρέχει μέσω της συνέπειας και της άμεσης εξυπηρέτησης, διαθέτοντας τα πλέον άριστα υλικά και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος διαχείρισης  ΕΛΟΤ  EN ISO:2015, που διασφαλίζει τις δραστηριότητές της ως προς την εμπορία πυροσβεστήρων, ειδών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, τον περιοδικό έλεγχο, συντήρηση και  αναγόμωση πυροσβεστήρων. Έχει καθιερώσει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης διαθέτοντας το  πιστοποιητικό ISO 14001:2015 με πεδίο εφαρμογής  την εμπορία πυροσβεστήρων, ειδών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, τον περιοδικό έλεγχο, συντήρηση και  αναγόμωση πυροσβεστήρων . Επιπρόσθετα έχει στην κατοχή της το πιστοποιητικό ISO 45001:2018,σύστημα  διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία με πεδίο εφαρμογής την εμπορία πυροσβεστήρων, ειδών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας , τον περιοδικό έλεγχο, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων. Διαθέτει επίσης πιστοποιητικό διαπίστευσης για για την έγκριση κανονισμού λειτουργίας κέντρου επανελέγχου φιαλών (ΚΕΦ) αναφορικά με τις δραστηριότητες  περιοδικού επανελέγχου χαλύβδινων φιαλών πυροσβεστήρων με ραφή.

Εμπορεύεται προϊόντα όπως: πυροσβεστήρες, συστήματα πυρόσβεσης και κατάσβεσης, φωτισμό ασφαλείας, εξοπλισμό πυρανίχνευσης, μέσα ατομικής προστασίας, σήμανση, προϊόντα ασφαλείας.

Η  εταιρία αναλαμβάνει σε συνεργασία με έμπιστους και αξιόλογους μηχανολόγους-μηχανικούς την  έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων, εταιριών, ξενοδοχείων, βιομηχανικών κτιρίων καθώς και επιχειρήσεων υγειονομικού χαρακτήρα. Παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας τόσο στους τομείς της πυρανίχνευσης όσο και της πυρασφάλειας. Δραστηριοποιείται  στον χώρο της πώλησης καθώς και της εγκατάστασης  συστημάτων κατάσβεσης , πυροσβεστικών συγκροτημάτων,  μόνιμων υδροδοτικών δικτύων, πυράντοχων πορτών.