Σχετικά με εμάς

Η εταιρία πυροσβεστικών ειδών “ΑΛΦΑ” ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ I.K.E.,  εδρεύει στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στο 3ο χλμ Λαγκαδά – Πέντε Βρυσών από το 2005.  Έχει εδραιωθεί στον χώρο των αναγομώσεων πάσης φύσεως πυροσβεστήρων, διαθέτοντας  όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που διασφαλίζουν την έγκυρη και ορθή λειτουργία της επιχείρησης. Διαθέτει πιστοποιητικό συμμόρφωσης συστήματος διαχείρισης  ΕΛΟΤ  EN ISO:2015 που διασφαλίζει τις δραστηριότητές της ως προς την εμπορία πυροσβεστήρων την εμπορία ειδών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, τον περιοδικό έλεγχο, συντήρηση  και αναγόμωση πυροσβεστήρων. Διαθέτει επίσης πιστοποιητικό διαπίστευσης για κανονισμό κέντρου επανελέγχου φιαλών αναφορικά με τις δραστηριότητες περιοδικού επανελέγχου χαλύβδινων φιαλών πυροσβεστήρων με ραφή. Η  εταιρία αναλαμβάνει σε συνεργασία με έμπιστους και αξιόλογους μηχανολόγους-μηχανικούς την  έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων, εταιριών, ξενοδοχείων, βιομηχανικών κτιρίων καθώς και επιχειρήσεων υγειονομικού χαρακτήρα. Παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας τόσο στους τομείς της πυρανίχνευσης όσο και της πυρασφάλειας, δραστηριοποιείται  στον χώρο της εγκατάστασης  συστημάτων κατάσβεσης , στην  πώληση και  εγκατάσταση πυροσβεστικών συγκροτημάτων,  την κατασκευή μόνιμου υδροδοτικού δικτύου, στην  προμήθεια και τοποθέτηση πυράντοχων πορτών.

H βασική γκάμα των προϊόντων του πυροσβεστικού κλάδου αποτελείται από:

Φορητούς και τροχήλατους πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης, αφρού, Co2, νερού, wet chemical, clean agent, πιστοποιημένους από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς όπως: BSI (UK), NF (Γαλλία), Apragaz (Βέλγιο), MPA Dresden (Γερμανία), ΚΙWA (Ολλανδία), UL (USA), RINA (Ιταλία), EBETAM (Ελλάδα)

Ανταλλακτικά και εξαρτήματα όλων των τύπων πυροσβεστήρων

Κατασβεστικά υλικά (ξηρά σκόνη, αφρός , wet Chemical, HFC-227ea, FK-5-1-12) διαφορετικών τύπων

Φωλιές και Ανέμες σε διάφορες διαστάσεις και μοντέλα, με εξέχων τα πιστοποιημένα κατά ΕΝ από τον LPCB (UK) και ΚΙWA (Ολλανδία)

Μάνικες και εξαρτήματα πυροσβεστικών φωλιών, πιστοποιημένα κατά ΕΝ & UL.

Βάνες και Κρουνοί διαφόρων τύπων και διαστάσεων, πιστοποιημένα κατά UL/FM & ΕΝ

Fire Sprinklers σε διάφορα μεγέθη και τύπους, πιστοποιημένα κατά UL. Ένα αυτόματο σύστημα καταιονισμού με νερό ονομάζεται και σύστημα τεχνητής βροχής νερού ή αυτόματο σύστημα SPRINKLER και αποτελείται από μια πηγή νερού, ένα δίκτυο σωληνώσεων τοποθετημένο στην οροφή του προστατευόμενου χώρου και τους καταιονιστήρες ή ακροφύσια ή κεφαλές SPRINKLER. Συστήματα με SPRINKLERS εγκαθίστανται σε κτίρια που απαιτούν συνεχή προστασία λόγω του μεγέθους τους, ή της φύσης του κινδύνου που περιέχουν.(π.χ. εργοστάσια κατεργασίας ξύλου,  βαμβακιού, παραγωγής υφασμάτων, αποθήκες ξυλείας, κυλινδρόμυλους, σταθμούς αυτοκινήτων, μεγάλα καταστήματα τροφίμων ή ενδυμάτων, κλπ καθώς και λόγω της μεγάλης απόστασης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Πυράντοχες κουβέρτες σε διάφορα μεγέθη και τύπους, πιστοποιημένα κατά EN & BSI

Πυράντοχες και μη, μεταλλικές πόρτες και εξαρτήματα, πιστοποιημένα κατά ΕΝ

Εξοπλισμός Πυροσβέστη (στολές, αναπνευστικές συσκευές, μάσκες κτλ)

Μόνιμα Συστήματα πυρόσβεσης (HFC-227ea, FK-5-1-12, IG, CO2, Wet Chemical, Σκόνης, Υδρονέφωσης Water Mist, Aerosol Γεννήτριες)

Πυροσβεστικά -αντλητικά συγκροτήματα πιστοποιημένα κατά UL/FM αποτελούμενα από το ηλεκτροκίνητο σκέλος, το πετρελαιοκίνητο σκέλος, το βοηθητικό ηλεκτροκίνητο σκέλος(jockey), το δοχείο διαστολής, τον  πίνακα ελέγχου και αυτοματισμών.

Μόνιμο υδροδοτικό δίκτυο που περιλαμβάνει την αποθήκη ή την πηγή του νερού, τις πυροσβεστικές αντλίες εφόσον απαιτούνται, τον πίνακα αυτοματισμών για τις αντλίες, ρυθμιστή (μειωτή) πίεσης όπου απαιτείται, τις σωληνώσεις κατάλληλης διαμέτρου για την παροχή της απαιτούμενης ποσότητας νερού και πίεσης στις συνδέσεις των πυροσβεστικών φωλιών, τις πυροσβεστικές φωλιές.

 

 

 

 

Η συντήρηση των πυροσβεστήρων ανεξαρτήτως κιλών και υλικού γόμωσης -ξηράς σκόνης, αφρού, διοξειδίου του άνθρακα, τύπου wet chemical – είναι απαραίτητο να γίνεται σύμφωνα με τη ΚΥΑ 618/43/05 και τροποποιητική της 17230/671/2005  κάθε χρόνο. Η εταιρία μας αναλαμβάνει  τον έλεγχο, συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων  σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και τα ελληνικά πρότυπα. Σύμφωνα λοιπόν με τα νέα  ευρωπαϊκά πρότυπα για τον έλεγχο, συντήρηση και αναγόμωση των πυροσβεστήρων και σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 618/43/05  ο πυροσβεστήρας για να είναι κατάλληλος προς χρήση πρέπει

  1. Να φέρει επάνω του ανάγλυφα το όνομα του κατασκευαστή.
  2. Να έχει αριθμό σειράς η παρτίδας ανάγλυφο.
  3. Να έχει ανάγλυφα την πίεση δοκιμής του πυροσβεστήρα.
  4. Να έχει ανάγλυφα το CE.
  5. Να έχει ανάγλυφα το έτος κατασκευής του.

 

Οι πυροσβεστήρες ελέγχονται, συντηρούνται και αναγομώνονται μόνο από αναγνωρισμένες εταιρίες και πιστοποιημένα αρμόδια άτομα που πιστοποιούνται από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.

 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

“ΑΝΑΓΟΜΩΣΤΕ ΤΟΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΣΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ”

 

 

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία ΚΥΑ 618/43/05 και την τροποποιητική της 17230/671/2005 οι φιάλες των πυροσβεστήρων θα πρέπει υπόκεινται σε υδραυλική δοκιμή, ως κάτωθι:

Πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης  και αφρού κατά το 10ο έτος από το έτος κατασκευής τους.

Πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα ανά 10 έτη.

     

Υδραυλική δοκιμή ενός πυροσβεστήρα ονομάζεται ο εργαστηριακός έλεγχος που διενεργεί η αναγνωρισμένη εταιρία( κέντρο επανελέγχου) και περιλαμβάνει τις εργασίες της συντήρησης, της αναγόμωσης και της υδραυλικής δοκιμής του δοχείου στην πίεση που έχει ορίσει ο κατασκευαστής. πρέπει να διενεργείτε στα 10 έτη της ζωής του πυροσβεστήρα χαμηλής πίεσης και κάθε 10 έτη σε πυροσβεστήρες υψηλής πίεσης.

Τα στάδια της υδραυλικής δοκιμής είναι δύο:

Aφαίρεση του προωθητικού αερίου  και του κατασβεστικού υλικού του πυροσβεστήρα

Άσκηση πίεσης στον πυροσβεστήρα  με νερό σε ειδικό μηχάνημα στην πίεση αντοχής που ορίζεται από τον κατασκευαστή τού για 10 λεπτά. Μετά τη δοκιμή το κέλυφος δεν θα πρέπει να παρουσιάζει εμφανή δείγματα μόνιμης παραμόρφωσης.

 

Κατά τη διαδικασία της υδραυλικής δοκιμής ο πυροσβεστήρας μπορεί να κριθεί ακατάλληλος για χρήση διότι μπορεί να μην αντέξει στην πίεση.  Το γεγονός αυτό συμβαίνει στο 25% των πυροσβεστήρων.

Η διαδικασία της συντήρησης-αναγόμωσης- υδραυλικής δοκιμής των πυροσβεστήρων λαμβάνει χώρα στα πλέον σύγχρονα και ιδιόκτητα εργαστήρια της εταιρίας με τον πλέον άρτιο τεχνολογικά εξοπλισμό που διασφαλίζει την αρτιότητα εκτέλεσης των διαδικασιών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία ΚΥΑ 618/43/05 και τροποποιητική της 17230/671/2005

 

Η εταιρία μας αναλαμβάνει  τον επανέλεγχο των πυροσβεστήρων σας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκα και τα ελληνικά πρότυπα, και σας βοηθάει να εξοικονομήσετε χρήματα επαναχρησιμοποιώντας τους πυροσβεστήρες που έχουν συμπληρώσει πάνω από 10 χρόνια ζωής.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

“ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΠΟΣΥΡΕΤΕ”